Wstaw się
za Zofią Klepacką!

Za obronę praw rodziców i dzieci przed presją lobby LGBT, medalistka olimpijska i mistrzyni świata stała się obiektem ataków i gróźb. Hejterzy żądają, by wykluczyć ją z reprezentacji Polski!

Nie pozwólmy na to!

W lutym tego roku Zofia Klepacka, medalistka igrzysk olimpijskich i wielokrotna medalistka mistrzostw świata w windsurfingu, jednoznacznie i zdecydowanie opowiedziała się przeciw zapisom „Deklaracji LGBT+”. Od tego momentu stała się obiektem ataków ze strony lewicowych środowisk: od artykułów, poprzez obrażanie w mediach społecznościowych, aż po groźby i zaczepki na ulicy.

W ostatnich dniach na jednym z lewicujących portali pojawił się apel w sprawie odwołanie jej z kadry narodowej z powodu jej wypowiedzi przeciwko ruchom LGBT jako mowy nienawiści!

Nie pozwólmy na to!

Pokażmy osobom odpowiedzialnym za polskie żeglarstwo, że stanowisko tej utytułowanej zawodniczki jest zdaniem znacznej części społeczeństwa!

Apel o wsparcie dla Zofii Klepackiej

Sz.P. Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Sz.P. Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Sz.P. Tomasz Chamera
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

 

Szanowni Panowie,

wyrażam solidarność i wsparcie dla Zofii Klepackiej, która z powodu swoich poglądów stała się obiektem nagonki zorganizowanej przez grupy LGBT, próbujące dyktować społeczeństwu swoje radykalne ideologiczne postulaty.

Od kiedy Zofia Klepacka, jako matka, publicznie wyraziła sprzeciw wobec narzucania stołecznym uczniom programów oświatowych sprzecznych z wartościami tysięcy rodziców, wylała się na nią bezprecedensowa fala hejtu. Były to artykuły, komentarze w mediach społecznościowych, zaczepki na ulicy, a nawet groźby naruszenia nietykalności cielesnej. Jej „winą” było wyrażenie stanowiska podzielanego przez zdecydowaną większość Polaków, a niezgodnego z kursem lobby radykalnych mniejszości seksualnych.

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wezwań do wyrzucenia Zofii Klepackiej z kadry narodowej oraz wyciągnięcia wobec niej konsekwencji dyscyplinarnych oczekuję, że najważniejsze instytucje zajmujące się polskim żeglarstwem nie tylko nie ugną się przed ideologiczną presją, ale publicznie staną w obronie atakowanej sportsmenki i jej konstytucyjnego prawa do swobody wypowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Zbiórka podpisów została zakończona. Zebraliśmy 56 702 podpisy.

Podpisy zostaną złożone w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją!

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.